Τηλεφωνικά κέντρα

Grandstream UCM6202 IP PBX


364,56€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

YeaStar S412 VoIP Τηλεφωνικό Κέντρο


520,80€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)