Ταμειακές μηχανές

ICS Micro


349,99€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

Ταμειακή Μηχανή Info Carina NET i57


380,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

ICS Top


390,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

InfoPos Mirka


450,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)