Συσκευές VoIP

Flyingvoice P10P IP Τηλέφωνο

2 SIP LINES / Phonebook 2000 entries

55,80€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P20P IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / Phonebook 2000 entries

63,86€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP10 IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / HD voice

63,86€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P11G IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / HD / Phonebook 2000 entries

81,84€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P10G IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / HD / Phonebook 2000 entries

63,86€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P11W IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / Phonebook 2000 entries

79,98€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P10W IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / HD

76,26€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P11 IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / Phonebook up to 2000 entries

67,58€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P20G IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi

86,80€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)