Συσκ. Τηλεδιάσκεψης

ALCATEL CONFERENCE 1500 CE


330,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

ALCATEL CONFERENCE 1800 CE


490,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)

ALCATEL CONFERENCE IP1850 CE


620,00€ περιλαμβ. ΦΠΑ (24.00 %)