Συσκευές VoIP

Sort order
Brands
Specs
The basic device specs
Bluetooth
No
No
Yes
Sip λογαριασμοί
1 Registrations
2 Registrations
3 Registrations
4 Registrations
8 Registrations
10 Registrations
Ναι
Όχι

Flyingvoice G504 Adapter


117,80€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P22G IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / Phonebook 2000 entries

120,90€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP15G IP Τηλέφωνο

10 Sip Lines / WiFi / έγχρωμη touch οθόνη.

121,22€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P22P IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi

105,40€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P23G IP Τηλέφωνο

8 SIP Lines / 2000 local Phonebook

100,44€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

P21 Color Screen Business IP Phone


79,36€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P11P IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / HD / Phonebook 2000 entries

67,58€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Grandstream HT802 ATA


59,00€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P20 IP Τηλέφωνο

2 SIP LINES / WiFi / Phonebook 2000 entries

63,86€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)