Συσκευές VoIP

Sort order
Brands
Specs
The basic device specs
Bluetooth
No
No
Yes
Sip λογαριασμοί
1 Registrations
2 Registrations
3 Registrations
4 Registrations
8 Registrations
10 Registrations
Ναι
Όχι

Flyingvoice P10 IP Τηλέφωνο

2 Sip Lines / Phonebook 2000 entries

55,80€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P21 IP Τηλέφωνο

4 SIP Lines / WiFi / 2000 Phonebooks

79,36€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP16Plus IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFI

124,00€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice P23GW IP Τηλέφωνο

8 SIP Lines / WiFi

119,66€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP15G Plus IP Τηλέφωνο

10 SIP Lines / WiFi / Bluetooth.

209,56€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP12WP IP Phone

2 SIP Lines / WiFi / HD Voice

140,12€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

Flyingvoice FIP10P IP Τηλέφωνο

2 SIP Lines / WiFi / HD Voice

63,86€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

G508 8 FXS Gigabit VoIP Adapter


195,30€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)

FTA5111 1 FXS & FXO VoIP Adapter


76,26€ Includes ΦΠΑ (24.00 %)